LOG IN
LOG IN

home / Monumenten / Provinciale monumentensubsidies

Alle provincies hebben subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van provinciale monumenten. Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van monumenten of onroerende zaken of aan degene die op eigen kosten onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een monument. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50%, met een maximum bedrag van rond de € 25.000.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje