LOG IN
LOG IN

home / Innovatieve techniek / Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen

De Re­ge­ling Wil­le­keu­ri­ge afschrijving mi­li­eu-in­ves­te­rin­gen (Vamil) is een fiscale ­regeling voor ondernemers. Met deze re­ge­ling kunt u 75% van uw inves­te­ring in milieu-vriendelijke apparatuur op een wil­le­keu­rig mo­ment afschrij­ven. De ove­ri­ge 25% schrijft u re­gu­lier af. Daarbij komt dat u over het jaar dat u meer af­schrijft min­der in­kom­sten- en ven­noot­schap­be­las­ting hoeft te be­ta­len.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje