LOG IN
LOG IN

home / Innovatieve techniek / Energie Investeringsaftrek

De Ener­gie In­ves­te­rings­af­trek (EIA) is een fis­ca­le af­trek­re­ge­ling voor ondernemers die in­ves­te­ren in ener­gie­be­spa­ren­de be­drijfs­mid­de­len en in duur­za­me ener­gie. Via de EIA­ kunt u 41,5% van de in­ves­te­rings­kos­ten af­trek­ken van de fis­ca­le winst. Daar­door betaalt u min­der in­kom­sten- of ven­noot­schaps­be­las­ting. Het belastingvoordeel is gemiddeld 10%.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje