LOG IN
LOG IN

home / Duurzame energie / Collectief warmtesysteem Haaglanden

Met deze re­ge­ling is sub­si­die beschikbaar voor de aanleg en het gebruik van col­lec­tie­ve warm­te­sys­te­men. Dit zijn sys­te­men waarbij warm­te af­kom­stig uit een col­lec­tie­ve bron wordt gele­ve­rd aan meer­de­re ge­bou­wen. U kunt maximaal € 10.000 verwerven voor een haal­baar­heids­stu­die en € 140.000 sub­si­die voor in­ves­te­rings­kos­ten.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje