LOG IN
LOG IN

home / Duurzame energie / Subsidieregeling groene daken en muren

De ge­meen­ten Amsterdam, Den Haag, Rot­ter­dam en Utrecht stimuleren de aan­leg van groe­ne daken en ge­vels. U kunt als bewoner of ondernemer subsidie aan­vra­gen voor de aan­leg van een groen dak. De sub­si­die be­draagt veelal 50% van de kos­ten tot een maxi­mum van € 25,- per m² ge­re­a­li­seerd groen dak of gevel.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje