LOG IN
LOG IN

home / Bouwen / Collectief particulier opdrachtgeverschap

Met de re­ge­ling Col­lec­tief par­ti­cu­lier op­dracht­ge­ver­schap kunt u sub­si­dies aan­vra­gen voor par­ti­cu­lie­ren die in groeps­ver­band een kavel of pand willen aan­ko­pen om ge­za­men­lijk wo­nin­gen te re­a­li­se­ren. De subsidie be­draagt veelal maxi­maal 75% van de sub­si­di­a­be­le kos­ten, met een maxi­mum van € 50.000 per pro­ject.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje