LOG IN
LOG IN

home / Bedrijfsvoering / Programma innovatief en duurzaam MKB

De sub­si­die­re­ge­ling In­no­va­tief en Duur­zaam MKB biedt u als mkb-on­der­ne­mer de mo­ge­lijk­heid om financiering te krijgen voor con­cre­te en in­no­va­tie­ve pro­jec­ten op het gebied van duurzame pro­duc­tie en pro­duc­tie­proc­e­s­en of duur­za­mere be­drijfs­si­tu­a­ties. U kunt maximaal 50% sub­si­die ont­van­gen van de to­ta­le sub­si­di­a­be­le kos­ten. De mi­ni­ma­le sub­si­die be­draagt € 10.000 en de maxi­ma­le toekenning is € 100.000 per pro­ject.

Komt mijn project in aanmerking?

Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
Check
X
Beantwoord de volgende vragen
Doe de check!
Nee. Uw project komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Ja! Uw project komt in aanmerking voor deze subsidie.
 
 
Lees meer
pijltje